Be Seen Be Heard

BE SEEN. BE HEARD.

TOLIKO POTENCIJALA A BEZ MOĆI.
PROČITAJTE I OTKRIJTE ZAŠTO PODRŽAVAMO MLADE


Znamo da je svijet u krizi. Znamo da se čovečanstvo suočava sa nepredvidivim izazovima. Spomenućemo samo neke: klimatske promene, društveno - ekonomska nejednakost, nejednakost između polova, kao i rasizam. Potreban nam je plan.

Ako želimo da napravimo stvarnu promjenu, ne možemo da se fokusiramo na samo jedno pitanje, ili da između sebe odlučujemo šta nam je više važno. Potrebna su nam rješenja iz svih segmenata društva. Moramo da radimo zajedno kako bismo popravili čitav sistem. I to brzo.
ŠTA JE PROBLEM?

UN procenjuju da u svijetu ima 1,2 milijardi ljudi starosti od 15 do 24 godine. To znači da je svaka šesta osoba na Zemlji mlada i da će odluke koje donesemo danas nasljediti upravo oni. A gdje su, oni? Politička slika je veoma siva. Samo 2,8% parlamentaraca širom sveta su ljudi koji imaju manje od trideset godina. Postoji ogroman generacijski jaz kada su u pitanju oni koji imaju moć odlučivanja i oni koji je nemaju.

Jasno je da ćemo, ako nastavimo da rješavamo probleme na isti način, praviti iste greške. Mladi ljudi imaju svež pogled na situaciju i spremni su da rizikuju, a ipak, nikada ih ne uključujemo u razgovore. Zašto to ne radimo? Mladi ljudi širom sveta, uključujući i one mlađe od 18 godina, smatraju se dovoljno zrelim da preuzmu odgovornost, ali im je na većini mesta uskraćeno pravo glasa. Tu nešto nije kako treba.


MLADI LJUDI SU DIO RJEŠENJA
Nikada nismo bili cinični kada je u pitanju potencijal ljudskog duha. Kako je naša osnivačica, Anita Rodik jednom rekla: "Cinizam se pojavljuje tamo gdje nedostaje hrabrosti."

Vjerujemo da mladi ljudi imaju sav potencijal, ali sada nemaju nikakvu moć.

Budućnost čovječanstva ne može da se prepusti gomili birokrata u odelima. Mladi ljudi su kreativni, otvoreni i spremni da postave prava pitanja. Znamo da su maštoviti i da imaju energije i hrabrosti da se zalažu za ono što smatraju ispravnim.

Oni su politički aktivni, što iznova i iznova pokazuje da jesu spremni da se bave našom zajednicom, našom planetom i našom budućnošću. Pa, zašto ih onda stalno potcijenjujemo?

Sada je pravo vreme da se njihov glas čuje. Ovom kampanjom želimo da osnažimo njihov glas.


GLOBALNA KAMPANJA

Uvijek smo djelali van industrije ljepote i tražili promjene tamo gdje su drugi brendovi vidjeli rizike. Ne plašimo se da osporimo status kvo i pronađemo prava rješenja. Pokrećemo globalnu kampanju kako bismo osnažili glasove mladih u javnom životu.

Generalni sekretar UN identifikovao je rad sa mladim ljudima kao jedan od glavnih prioriteta organizacije.

Radićemo zajedno sa Kancelarijom izaslanika generalnog sekretara za mlade, budući da se oni zalažu za potrebe i prava mladih ljudi širom svijeta.


U partnerstvu sa Ujedinjenim nacijama, pokrenuta je kampanja objavom zajedničkog izveštaja „Be Seen Be Heard: Razumevanje političke participacije mladih“.

Izveštaj predstavlja prikaz trenutnog stanja kritičnog trenutka za razumjevanje predrasuda i strukturnih barijera koje sprečavaju mlade da učestvuju u javnom životu, zajedno sa preporukama za rešavanje ovih izazova u korist različitih društava širom svijeta. Izvještaj sadrži rezultate najvećeg istraživanja koje je sproveo The Body Shop u decembru 2021. godine, a obuhvata 26 zemalja sa ukupno 27.043 ispitanika, od kojih je više od polovine bilo mlađe od 30 godina.